FIZJOTERAPIA KINESIS

ZAPRASZAMY JUZ 23.05 .2015 od godziny 11.00 w Aleje! MY TAM BĘDZIEMY!!

ZAPRASZAMY JUZ 23.05 .2015 od godziny 11.00 w Aleje! MY TAM BĘDZIEMY!!

„W Aleje Po Zdrowie” jest to piknik prozdrowotny organizowany na pl. Biegańskiego w Częstochowie. Zorganizowany będzie na zasadzie miasteczka namiotowego. Zaprezentuje się ok. 50 partnerów – instytucje, placówki ochrony zdrowia, firmy oraz organizacje pozarządowe. Oferty stanowisk obejmą szerokie działania promujące zdrowie i profilaktykę zachowań ryzykownych. Łączyć je będzie jedna wspólna idea – DBANIE O ZDROWIE CAŁEJ RODZINY poprzez m.in. zachęcanie do wykonywania badań i szczepień, aktywności fizycznej, do zdrowego odżywiania, korzystania z dóbr kultury, integracji z innymi, a zwłaszcza z najbliższymi. Organizatorzy zapewniają konsultacje i porady również w kwestii przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, w tematyce dbania o dobrostan psychiczny, przekażą informacje gdzie szukać wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, jak też nauczą radzenia sobie ze stresem i depresją.